Hovedseksjon

FAU

Foreldreutvalget på Karlsrud skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

FAUs oppgaver:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre 
  • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
  • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside

FAU Karlsrud
Det er tre fellesmøter i året. I tillegg arbeider medlemmene i FAU i tre arbeidsgrupper for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Gruppene har blant annet ansvar for foreldrenes medvirkning i trafikkvakter, natteravn, mellomtrinnsdisco, nyttårsball, temakvelder og ulike sosiale arrangementer for foreldre og barn.

FAU-styret 2022/2023
Leder: Rolf Korneliussen  rolf.korneliussen@gmail.com
Kristin Dahle
Bente Brusgård
Marianne Ihlen

FAU-representanter i Driftsstyret

FAU-representanter i Skolemiljøutvalget

Har du saker du ønsker skal tas opp i FAU? 
Send en mail til FAU Karlsrud skole: faukarlsrud@gmail.com

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU