FAU

Kjære alle sammen
Det har vært et fantastisk innholdsrikt skoleår i FAU.
Vi har arrangert Ski- og Skøytekveld, Sykkelmekkekveld, Mellomtrinnsdisco, Temakveld for ungdomstrinnet og Nyttårsball. Alle aktiviteter som skaper samhold.
Vi har hatt en ny runde med #sosialpåkarlsrudskole. 5B vant ti pizzaer fra Pizzabakeren og en vennegruppe fra 3A fikk gratis inngang på Rush trampolinepark. Det er viktig for oss å få vist frem aktiviteter på skolens facebookside til inspirasjon for alle vennegrupper og klasser.
Vi har organisert trafikkvakter og natteravner, vært i dialog med de andre skolene rundt oss, og sendt inn høringsuttalelser hvor vi har sagt hva vi mener om fremtidens skolebehov og trafikksituasjonen i bydelen.
I FAU er det med andre ord noe å gjøre for alle, og alle er velkommen til å være med. Det er gøy og ikke minst givende.
Les årsrapporten og se hva vi har gjort. Engasjer deg gjerne du også. Vi er stolte av det vi har fått til!

God sommer!
Beste hilsen FAU

 

 

Foreldreutvalget på Karlsrud skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAUs oppgaver:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre
  • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
  • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside

FAU Karlsrud 2017/2018
Det er tre fellesmøter i året. I tillegg arbeider medlemmene i FAU i tre arbeidsgrupper for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Gruppene har blant annet ansvar for foreldrenes medvirkning i trafikkvakter, natteravn, mellomtrinnsdisco, nyttårsball, temakvelder og ulike sosiale arrangementer for foreldre og barn.

FAU-styret 2017/2018
Leder: Anette Bull
Nestleder: Eirik Aure
Kasserer: Elin Mathiesen 

FAU-representanter i Driftsstyret
Leder: Anne-Mette Bakke
Tor Heigre 

FAU-representanter i Skolemiljøutvalget
Helle Therese Finstad Hansen
Aase Seglem-Larsen 

Har du saker du ønsker skal tas opp i FAU? 
Send en mail til FAU Karlsrud skole: faukarlsrud@gmail.com