FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet.

På Karlsrud skole er FAU et arbeidsutvalg satt sammen av en foreldrerepresentant fra hver basisgruppe/klasse. Det er foreldrene som har hovedansvaret for utvikling og opplæring av barna. FAU skal sikre en reel foreldremedvirkning i skolen.

FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftstyre og administrasjon/ ledelse.

Foreldrene ved Karlsrud skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av gruppekontakter.

Dette valget foregår på første foreldremøte etter skolestart.

 

FAU på Karlsrud skole 2016-2017

 

Det er 3-4 fellesmøter i året. i tillegg arbeider medlemmene i FAU i forskjellige arbeidsgrupper som består

av trafikk, natteravn og trivsel, Aktivitetsskolen, sosial og kommunikasjon. FAU jobber for å skape mer

engasjement og inkludere flere foreldre i det sosiale rundt skolen.

 

FAU styre 2016-2017.

Leder: Annette Bull

Nestleder: Eirik Aure

Kasserer: Elin Mathiesen

 

Har du saker du ønsker skal tas opp i FAU? 

Send en mail til FAU Karlsrud skole: faukarlsrud@gmail.com