FAU

Foreldreutvalget på Karlsrud skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. 

FAUs oppgaver:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre 
  • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
  • Gi informasjon til foreldre/foresatte gjennom egne sider på skolens nettside

FAU Karlsrud 2018/2019
Det er tre fellesmøter i året. I tillegg arbeider medlemmene i FAU i tre arbeidsgrupper for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Gruppene har blant annet ansvar for foreldrenes medvirkning i trafikkvakter, natteravn, mellomtrinnsdisco, nyttårsball, temakvelder og ulike sosiale arrangementer for foreldre og barn.

FAU-styret 2018/2019
Leder: Jan Erik
Nestleder: Marte Bauman
Kasserer: Håkon E. Norman
Styremedlem: Lisbeth Kvam Holstad 

FAU-representanter i Driftsstyret

FAU-representanter i Skolemiljøutvalget
Hanne Bongard
Camilla Åland

Har du saker du ønsker skal tas opp i FAU? 
Send en mail til FAU Karlsrud skole: faukarlsrud@gmail.com