FAU

FAU har som oppgave å bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal ivareta fellesinteressene til de foresatte.

 

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og opplæring. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen.

 

FAU tar innspill og saker fra foreldrene videre til skolens driftsstyre og administrasjon/ledelse. Foreldrene ved Karlsrud skole velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av gruppekontakter. Dette valget foregår på første foreldremøte etter skolestart.

 

FAU på Karlsrud skole 2015-2016 

Består av representanter for klassene med valgt leder. Det er ca 4-6 fellesmøter i året. I tillegg arbeider medlemmene i FAU i forskjellige arbeidsgrupper som består av trafikk, natteravn og nærmiljø, aktivitetsskolen, utegruppe, fag og sosial og trivsel.

FAU styre 2016-2017.

Leder: Annette Bull

Nestleder: Eirik Aure

Kasserer: Elin Mathiesen

 

Har du saker du ønsker skal tas opp i FAU? 

Send en mail til FAU Karlsrud skole: faukarlsrud@gmail.com