Hovedseksjon

Utdanningsvalg

Utdanningsvalg

Bildet over viser at man ikke trenger å gå studiespesialisering for å få studiekompetanse for å søke videre utdanning på høyskole og universitet. En yrkesfaglig start på VGS gir sånn sett flere muligheter.

I videregående opplæring og arbeidsliv skal elevene:

  • beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring
  • forklare forskjellen på strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike yrkes- og karrieremuligheter
  • presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker

I utprøving av utdanningsprogram skal elevene:

  • planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring

I egne valg skal elevene:

  • reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger
  • vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra utprøvingen

Skolens rådgiver:

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Ingrid Ommundsen på tlf. 23165310 eller e-post: ingrid.ommundsen@osloskolen.no