Hovedseksjon

Repetert lesing

Vi har hatt kurs i lesing med elever i små grupper og brukt repetert lesing som metode. 

Repetert lesing kan være en god metode for å øve elevene opp til å lese sammenhengende tekst raskt og flytende. Ved hjelp av metoden møter elevene de samme ordene mange ganger. Etter hvert som mange ord blir lest, bare ved å kaste et raskt blikk på dem, automatiseres leseferdighetene.

Automatisert leseferdighet fører igjen til bedre leseforståelse. Metoden understreker hvor viktig øving er for at elevene skal oppnå god leseferdighet. Repetert lesing kan gjennomføres på ulike måter. Det kan brukes sammenhengende tekst, høyfrekvente ord, lyder og lydforbindelser. Korte og ikke for vanskelige tekster må brukes i repetert lesing.