Hovedseksjon

Språkfag

Informasjon om språkfag på Karlsrud skole

På Karlsrud skole kan elevene velge mellom språkfagene tysk, spansk og fordypningsfag engelsk/fordypningsfag norsk. Valg av språkfag gjennomføres i forbindelse med overgangen til ungdomsskolen.

Elevene velger ett fremmedspråk eller ett fordypningsfag. Dette valget gjelder for alle tre årene på ungdomstrinnet. Faget blir, som de andre fagene på ungdomstrinnet, vurdert med standpunktkarakter i 10. trinn og man kan bli trukket ut til muntlig eksamen. Det er ikke mulig å bytte språkfag etter 1. termin i 8. klasse.

Konsekvenser for videre studier på videregående skole:

Alle utdanningsprogram i videregående skole kan søkes uavhengig av om elevene velger fremmedspråk eller språklig fordypning.
Elever som tar studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama)
• som velger fremmedspråk, kan velge å fortsette med samme fremmedspråk eller starte med et nytt fremmedspråk og ha det i to (ev. tre) år
• som velger språklig fordypning, må starte med et nytt fremmedspråk og ha språket i tre år

Elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole skal ikke ha undervisning i fremmedspråk.