Rådgiver og sosiallærer

Sosiallærer på 1. - 10. trinn:

Hilde Styrmo Borghagen 
hilde.styrmoborghagen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 23 16 53 09

Rådgiver på 8.–10. trinn, har også ansvar for karriereveiledning:

Ingrid Ommundsen
ingrid.ommundsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 23 16 53 10

Overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn skjer i tett samarbeid mellom avdelingene og elevene blir godt forberedt på overgangen.