Hovedseksjon

Rådgiver og sosiallærer

Sosiallærer på 1. - 6. trinn:
Hilde Styrmo Borghagen
hilde.styrmoborghagen@osloskolen.no
Tlf. 23 16 53 09

Sosiallærer på 7. - 10. trinn:
Ane Torper
Tlf. 23 16 53 17
ane.torper@osloskolen.no

Rådgiver på 8.–10. trinn, har også ansvar for karriereveiledning:
Ingrid Ommundsen
ingrid.ommundsen@osloskolen.no
Tlf. 23 16 53 10

Overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn skjer i tett samarbeid mellom avdelingene og elevene blir godt forberedt på overgangen.