Hovedseksjon

Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Her finner du søknadsskjema til bruk ved søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål i grunnskolen: Søknadsskjema 

Skjemaet sendes til:
postmottak@osloskolen.no

eller
Oslo kommune, Utdanningsetaten 
Karlsrud skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo