Søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål

Her finner du søknadsskjema til bruk ved søknad om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål i grunnskolen: Søknadsskjema 

Skjemaet sendes til:
postmottak@ude.oslo.kommune.no

eller
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Karlsrud skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo