Hovedseksjon

Elevrådet

Elever i klasserom

Karlsrud skole har 2 elevråd:

  • 3.-  7. årstrinn
  • 8.-10. årstrinn

sosiallærer er leder for begge elevrådene og elevrådene har avdelingslederen som sin kontaktperson inn i ledelsen. Representanter fra begge elevrådene sitter i Driftsstyret og i SMU.

Elevrådet er opptatt av følgende saker:

  • Hvordan skape felles aktiviteter i friminutt
  • Opprettholde den gode trivselen ved skolen
  • Hvordan får elevene bedre skoleprestasjoner

Elevrådet på mellomtrinnet arrangerer disco hvert år i samarbeid med foresatte og ledelsen, og er delaktige i planlegging og gjennomføring av aktuelle hendelser.  

Elevrådet på ungdomstrinnet har anvsvar for og arrangerer Internasjonal Dag og organiserer alt i forbindelse med Operasjon Dagsverk. De planlegger og gjennomfører nyttårsball hvert år i januar. I tillegg har de faste møter gjennom året med saker som de er opptatt av. Det velges en leder for elevrådet, en leder for Nyttårsball og en leder for Operasjon Dagsverk.