Elevrådet

Elever i klasserom

Karlsrud skole har 2 elevråd:

  • 3.-  7. årstrinn
  • 8.-10. årstrinn

Disse har avdelingslederen som sin kontaktperson inn i ledelsen. Representanter fra begge elevrådene sitter i Driftsstyret og i SMU.

Elevrådet er opptatt av følgende saker:

  • Hvordan skape felles aktiviteter i friminutt
  • Opprettholde den gode trivselen ved skolen
  • Hvordan får elevene bedre skoleprestasjoner

Elevrådet på mellomtrinnet arrangerer disco hvert år i samarbeid med foresatte og ledelsen, og er delaktige i planlegging og gjennomføring av aktuelle hendelser.  

Elevrådet på ungdomstrinnet har anvsvar for og arrangerer Internasjonal Dag og organiserer alt i forbindelse med Operasjon Dagsverk. De planlegger og gjennomfører nyttårsball hvert år i januar. I tillegg har de faste møter gjennom året med saker som de er opptatt av. Det velges en leder for elevrådet, en leder for Nyttårsball og en leder for Operasjon Dagsverk.

Operasjon Dagsverk 2017

Årets OD-prosjekt skal gå til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria.

Hvert år skjer det mange oljeulykker som forgifter natur, mennesker og dyr, og dette leder til store helseutfordringer for befolkningen. Ungdommen selv er lei av å vokse opp i fattigdom, oljesøl og forurensing og ønsker nå å skape en positiv endring. Årets OD-prosjekt vil være med på å gi 10 000 ungdommer kunnskap og mulighet til å skape en bedre framtid. (Kilde: OD.no)

Drawing of a city