Elevrådet

Elever i klasserom

Karlsrud skole har 2 elevråd:

  • 5.-  7. årstrinn
  • 8.-10. årstrinn

Disse har avdelingslederen som sin kontaktperson inn i ledelsen. Representanter fra begge elevrådene sitter i Driftsstyret og i SMU.

 

Elevrådet er opptatt av følgende saker:

  • Hvordan skape et mer variert uteområde
  • Opprettholde den gode trivselen ved skolen
  • Hvordan får elevene bedre skoleprestasjoner

 

Elevrådet på mellomtrinnet arrangerer disco hvert år i samarbeid med foresatte og ledelsen. Representanter fra eleverådet fra mellomtrinnet er også med i Undervisningsbygg sitt prosjekt SogM = Skoleelever og medvirkning. Programmet går ut på at elevene via medvirkning skal påvirkeutforming av uteområdene.  

 

Elevrådet på ungdomstrinnet har anvsvar for og arrangerer Internasjonal Dag og organiserer alt i forbindelse med Operasjon Dagsverk. De planlegger og gjennomfører nyttårsball hvert år i januar. I tillegg har de faste møter gjennom året med saker som de er opptatt av. Det velges en leder for elevrådet, en leder for Nyttårsball og en leder for Operasjon Dagsverk.

Operasjon Dagsverk 2015

Elever ved norske skoler valgte at fjorårets OD-prosjekt skulle gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina.

Prosjektet skulle gi ungdom kunnskap om deres rettigheter, slik at de bedre kan ta gode valg, og bidra til å fremme andres rettigheter. Prosjektet skulle utdanne ungdomsledere, danne sterke nettverk og lære opp ungdommer i praktisk påvirkningsarbeid.

 

Drawing of a city