5.uke

Vårt arbeid skal preges av høye ambisjoner for å nå potensialet i hver eneste elev. Med variert metodebruk, skal elevene oppleve forståelse og glede i det faglige arbeidet. Vi vet at positive relasjoner gir god kultur for læring. For oss er det viktig at det er tette og trygge bånd mellom de ulike trinnene/aldersgruppene.

Når elever som har gått på Karlsrud før blir spurt om hva de husker med skolen, er 5.uka noe de ofte svarer at de hadde glede av og savner. 

Klimaforhandlinger

Med de aktuelle klimaforhandlinger som case innleder vi uken med film og naturfaglige forsøk for å forstå hva som er på spill globalt sett. Deretter blir det viktig å fokusere på hvordan vi alle kan og må handle lokalt. Alt munner ut i fredagens rollespill med debatt - og forhåpentligvis også avtaler - på toppmøtet i Paris. Her representerer alle elever selv utvalgte land, interesseorganisasjoner og presse og må kle seg pent til anledningen. Uka gir oss både en dypere forståelse av hvilke utfordringer global oppvarming, CO2-utslipp og overforbruk kloden står overfor og en unik innsikt i hvordan en sak kan ses fra flere sider og hvorfor mange ulike stemmer derfor bør bli hørt.

 

 

Drawing of a city

Lesemaraton

På lesemaraton i år leser vi Brødre i Blodet av Ingvar Ambjørnsen.  Elevene setter seg i lesekroker og lytter til/ leser boken. I blant stopper vi opp og snakker om ulike temaer knyttet til boken: Det å være annerledes, om å komme til kort og om hvordan personlighet kan formidles gjennom språket. Siste kveld sitter elevene i samtalegrupper hvor de analyserer og diskuterer sin forståelse av boken. Etterpå ser de filmen Elling basert på boken og diskuterer likheter og forskjeller mellom boken og filmen. Samtalene blir vurdert, og er en god trening i faget norsk muntlig. I løpet av ungdomstrinnet har altså alle elevene lest tre romaner på denne måten.  

Drawing of a city

Fysisk og psykisk helse

Hva er følelser? Hvilke følelser hjelper oss og hvilke følelser bør vi prøve å regulere? Hva er egentlig forskjellen på selvtillit og selvfølelse? Hvem er det som ikke føler seg annerledes? Hvordan tar vi vare på egen og andres psykiske helse på nett? Hvorfor er søvn så viktig? I år har vi psykisk og fysisk helse på timeplanen for tredje året på rad. I fjor arbeidet vi med gruppearbeid og sosialpsykologi. Nå har vi satt av tid til å se på hvordan hjernen vår fungerer.  Vi ser og analyserer film, vi spinner sammen og gjør yoga. Uka avsluttes med parvandring og et hyggelig måltid.

Drawing of a city