Hovedseksjon

5.uke ungdomstrinnet

Vårt arbeid skal preges av høye ambisjoner for å nå potensialet i hver eneste elev. Med variert metodebruk, skal elevene oppleve forståelse og glede i det faglige arbeidet. Vi vet at positive relasjoner gir god kultur for læring. For oss er det viktig at det er tette og trygge bånd mellom de ulike trinnene/aldersgruppene.

Når elever som har gått på Karlsrud før blir spurt om hva de husker med skolen, er 5.uka noe de ofte svarer at de hadde glede av og savner. 

Samfunnsfag

Med den aktuelle situasjonen i Jemen som case innleder vi uken med empatioppgaver og interaktive spill for å forsøke å leve oss inn i situasjonen til mennesker på flukt. Vi utforsker også de involverte lands forhold til konflikten. Alt munner ut i fredagens rollespill – hvor alle elever selv utgjør landene og må kle seg pent til toppmøtet i FNs Sikkerhetsråd. Rollespillet gir både elevene en helt ny forståelse av hvilke utfordringer FN står overfor og en unik innsikt i hvordan det internasjonale diplomatiet fungerer.

Bærekraft

Hvordan kan vi «verne om livet på jorda og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov»? Hvilke konsekvenser har våre valg i hverdagen?
Dette skal vi jobbe med gjennom ekskursjon til utstilling på historisk museum, vintagebutikk, bruktbutikk og gjenbruksstasjon. Vi gjør forsøk med ulike materialer, plukker plast og arbeider digitalt.
Et lite dytt i riktig retning kan være mer virkningsfullt enn kun informasjon og regler for hva man ikke bør gjøre. Derfor skal vi også ha reparasjonsdag der elevene lærer å reparere klær, resirkulere/lage papir og lappe sykkelslanger.

Lesemaraton

På lesemaraton i år leser vi Brødre i Blodet av Ingvar Ambjørnsen.  Elevene setter seg i lesekroker og lytter til/ leser boken. I blant stopper vi opp og snakker om ulike temaer knyttet til boken: Det å være annerledes, om å komme til kort og om hvordan personlighet kan formidles gjennom språket. Siste kveld sitter elevene i samtalegrupper hvor de analyserer og diskuterer sin forståelse av boken. Etterpå ser de filmen Elling basert på boken og diskuterer likheter og forskjeller mellom boken og filmen. Samtalene blir vurdert, og er en god trening i faget norsk muntlig. I løpet av ungdomstrinnet har altså alle elevene lest tre romaner på denne måten.  

Fysisk og psykisk helse

Årets «Fysisk og psykisk helse»-uke skal ha temaet gruppepsykologi. Vi kommer til å jobbe i ulike grupper gjennom hele uka, og lære en del om hva som skjer når vi deltar i grupper. Hvilke roller er det mulig å ha i en gruppe, og hva kan vi gjøre for at gruppearbeid skal fungere best mulig? Det blir fysisk aktivitet på mandag og fredag, og vi kommer blant annet til å se film om psykisk helse, og lage sunn og god mat. I tillegg kommer vi til å jobbe en del med vanskelige tema innenfor psykisk helse. Dette blir en spennende uke der vi håper elevene lærer mye de kan ta med seg i resten av livet.

Lesemaraton

Når du har Lesemaraton i Femteuke så skal du fordype deg i en god bok.
Du skal lære deg å diskutere litteratur, lære deg å bruke fagbegreper i norskfaget og oppleve at det er spennende å sammenlikne bok og film.
Det blir mye lesing, hyggelig bokfrokost, noen kopper te og en annerledes kveldsskole med film.