Hovedseksjon

5.uke 5.-10. trinn

Vårt arbeid skal preges av høye ambisjoner for å nå potensialet i hver eneste elev. Med variert metodebruk, skal elevene oppleve forståelse og glede i det faglige arbeidet. Vi vet at positive relasjoner gir god kultur for læring. For oss er det viktig at det er tette og trygge bånd mellom de ulike trinnene/aldersgruppene.

Når elever som har gått på Karlsrud før blir spurt om hva de husker med skolen, er 5.uka noe de ofte svarer at de hadde glede av og savner.