5.uke

Vårt arbeid skal preges av høye ambisjoner for å nå potensialet i hver eneste elev. Med variert metodebruk, skal elevene oppleve forståelse og glede i det faglige arbeidet. Vi vet at positive relasjoner gir god kultur for læring. For oss er det viktig at det er tette og trygge bånd mellom de ulike trinnene/aldersgruppene.

Når elever som har gått på Karlsrud før blir spurt om hva de husker med skolen, er 5.uka noe de ofte svarer at de hadde glede av og savner.

Praktisk naturfag, kunst og håndverk og matte

Denne uken  skal elevene gjennom mange praktiske oppgaver.

  • Vi starter uka med å lære om konstruksjoner, tester ut former og bæreevne.
  • Vi lærer om bærende konstruksjoner og statiske systemer.
  • Elevene designer egne broer i målestokk. Ruller papir og bygger våre broer.
  • Det jobbes med matteoppgaver i geogebra.
  • Vi har kjemiforsøk hvor elevene fremstiller og påvirker gasser.
  • Elevene lager sin egen hudkrem og lærer om emulgatorer.
  • Elevene designer og produserer en emballasje til hudkremen sin.
  • De skal anvende praktisk matte ved å regne areal og volym av egenproduserte esker.
  • Uka avsluttes med en brobyggerkonkurranse.

 

 

Drawing of a city

Psykisk og fysisk helse

Vi har en uke med fokus på sosialpsykologi. Vi gjør mye grupparbeid, og lærer om hvilke roller vi inntar i grupparbeid, og hvordan det påvirker arbeidet. Vi har også fokus på hvordan det å være i sosisale sammnhenger påvirker oss psykisk, og hvordan det påvirker hele gruppen. På timeplanen står filmstudie, konstruksjonsoppgaver, dikting av sangtekst, sosialpsykologiske studier og mye fysisk aktivitet. Vi avslutter uka med å tilberede et felles måltid, og har samtale om måltidets funksjon som sosial arena.

Drawing of a city

LESEMARATON

På lesemaraton i år leser vi Fluenes herre av William Golding. Elevene setter seg i lesekroker og lytter til/ leser boken. I blant stopper vi opp og snakker om ulike tema knyttet til boken: Det gode mot det onde, hierarki og maktkamp, rett og galt. Siste kveld sitter elevene i samtalegrupper hvor de analyserer, og diskuterer sin forståelse av boken og filmen. Samtalen blir vurdert, og er en god trening i faget norsk muntlig. I løpet av ungdomstrinnet har altså alle elevene lest tre romaner på denne måten. 

Drawing of a city