Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) skal iverata elevenes beste, og sørge for at de er involvert i å skape et godt miljø der de trives, både i og utenfor læringssituasjoner. Er du som elev eller foresatt interessert i å vite mer om SMU? Her kan du lese mer. (lenke)