Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter og kurs

I Aktivitetsskolen kan barna leke og delta i ulike aktiviteter som styrker barnets sosiale kompetanse. For Aktivitetsskolene i Oslo er det blitt utarbeidet en rammeplan.

Rammeplanen består av 4 målområder og gir retning for innholdet i Aktivitetsskolen:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse

Karlsrud Aktivitetsskole tilbyr ukentlige aktiviteter innenfor flere av målområdene samt kursuker.