!
!

VIKTIG MELDING

fra Utdanningsetaten

Alle skolene er stengt pga. koronavirus

Du finner praktisk informasjon for foresatte og ansatte ved å klikke på dette banneret.

Barnevernvakten

Info.fra barnevernvakten

Ingen foreldrebetaling på AKS

Foresatte skal ikke betale for AKS så lenge skolene er stengt i forbindelse med korona-viruset. Det gjelder også for de som har barn som møter på skolen.

AKS-ene vil bli kompensert for manglende oppholdsbetaling, slik at de ikke blir økonomisk skadelidende.

For foresatte som er nøkkelperson innen en samfunnskritisk funksjon

Foresatte som ønsker bruke skolen må gi beskjed til Bo Abrahamsson senest dagen før på mail: bo.abrahamsson@ude.oslo.kommune.no eller telefon 92217857. Foresatte som ønsker bruke skolen må også fylle ut et skjema med bekreftelse fra arbeidsgiver. Skjemaet finner du under fanen øverst på denne siden: "Aktivitetsskolen", "AKS på Karslrud".