Hovedseksjon

Leseopplæring

Elevene skal vite hensikten med lesingen, og at man må lese på forskjellige måter ut fra hva som skal oppnås med lesingen.

  • Lese for å lære?
  • Lese for å finne informasjon?
  • Lese for å oppleve?

Først når man kan anvende ny kunnskap, har man lært noe nytt, og man viser da god leseforståelse. Målet vårt er at alle elever på Karlsrud vet hvordan de skal lese ulike tekster og kan gode strategier for å lese for å lære. Den enkelte elev skal få økt lesekompetanse.

Undervisningen vil ofte bli lagt opp slik:

  1. Når man starter på et nytt tema, forbereder læreren en "før-lesefase". Dette er en forberedelse til ny tekst og nytt emne. Elevene forberedes på viktige begreper, og snakker om hva de kan fra før. Forskning viser at en leser vil få et mye større utbytte av lesingen, hvis man tar førlesefasen på alvor.
  2. Når man da starter selve lesingen, har elevene mange knagger å henge ny informasjon på.
  3. Den siste fasen blir kalt "etter-lesefasen". Ut fra forskjellige læringsstrategier, skal elevene nå strukturere informasjonen de har fått i teksten.

Etter at elevene har vært gjennom denne prosessen, skal elevene anvende ny kunnskap. Å anvende kunnskap, vil si at de skal lage noe eget, basert på det de har lært mens de har lest. Det kan være at de skal skrive en tekst, lage en illustrasjon, eller presentere for andre hva man har lest.

Å lese for å lære

Hallagerbakken skole har laget et hefte, med støtte fra Fylkesmannen. Det henvender seg først og fremst til foresatte hos tospråklige gutter på mellomtrinnet, men er like relevant for alle elever som leser i den andre leseopplæringen.

Det inneholder gode tips og råd til hvordan du som foresatt kan hjelpe barnet ditt best mulig. 

Last ned heftet (pdf)