Åpningstider

Aktivitetsskolen holdes åpent alle ukedager med unntak av helligdager, jul- nyttårsaften og juli måned.

Når skolen er stengt i ferier eller på inneklemte dager har, Aktivitetsskolen åpent fra kl. 07.30–16.45.

Hel og halvdagsplass

Heldagsplass

Heldagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heldagsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. 

Halvdagsplass

Halvdagsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med halvdagsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. Karlsrud skole har ved driftstyret bestemt at det skal være maks 25% halvdagsplasser . Hvis det er fullt opprettes køsystem hvor 4. trinn prioriteres.

Skjema som leveres AKS når barnet har fått halvdagsplass.

Antall timer på Aktivitetsskolen

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har halvdagsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.