Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen holdes åpent alle ukedager med unntak av helligdager, jul- nyttårsaften og juli måned.

Når skolen er stengt i ferier eller på inneklemte dager har, Aktivitetsskolen åpent fra kl. 07.30–16.30.

Hel og halvdagsplass

Heldtidsplass

Heltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen over 12 timer i uken. Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier. 

Deltidsplass

Deltidsplass betyr at barnet kan være på aktivitetsskolen inntil 12 timer i uken. Når det er ferie kan de med deltidsplass være på Aktivitetsskolen, men det er opp til skolen hvordan de 12 timene kan brukes. 

Skjema som leveres AKS når barnet har fått deltidsplass.

Antall timer på Aktivitetsskolen

Du betaler mindre for plassen dersom eleven har deltidsplass. Les mer om pris og betaling for Aktivitetsskolen.