Prosjektuke mellomtrinn

I løpet av et skoleåret har vi fem uker som vi kaller prosjektuker. Da løser vi opp timeplanen og konsentrerer oss om et tema med utgangspunkt i et fag. Det kan være at alle klassene arbeider med engelsk eller KRLE som utgangspunkt. Selv om et fag er «det viktigste» den uken, jobber vi tverrfaglig slik at kunst & håndverk, musikk og andre fag knyttes til tema. Dette gjør at vi kan fordype oss, bruke god tid og gjøre både praktiske og teoretiske oppgaver som øker forståelsen. Ofte har vi også en dags uteskole knyttet til tema/fag.

I noen av prosjektukene er målet og fokuset vårt positive relasjoner og bedre skolemiljø. Vi tror det er viktig at alle voksne på mellomtrinnet kjenner flest mulig elever, og at elevene kjenner hverandre på tvers av klassetrinn. Derfor er noen av prosjektukene aldersblandede. Det er spennende, og noe utenom det vanlige for elevene.

Prosjektukene våre gleder vi oss alltid til!

 

Plan for neste prosjektuke i uke 16:

5. trinn: Trafikkuke tema: sykkelopplæring

6. trinn: Naturfag tema: flora

7. trinn: Naturfag

Prosjektuke ENGELSK         7. trinn

Denne uka fikk elevene i oppgave å lage en instruksjonsfilm på engelsk. De kunne velge mellom tre oppgaver: et matprogram, et reiseprogram og en introduksjon til en idrett. De fleste valgte å boltre seg på kjøkkenet, et par lagde introduksjon av idretter. Tirsdag før lunsj fikk elevene tid til å filme. De brukte noen timer på redigering og resultatet ble mange stilige filmer med bakgrunnsmusikk, teksting og fin klipping. Andre halvdel av prosjektuka lagde elevene veggplakater av en valgfri skuespiller. De valgte veldig forskjellige skuespillere, fra Adriana Grande til Ian McKellen. Disse presenterte de for klassen på engelsk.

Prosjektuke ENGELSK         6. trinn

Denne uken hadde 6. trinn prosjektuke i engelsk. Elevene ble blandet i grupper på tvers av trinnet.

Temaet var amerikanske stater. Noe av formålet med denne uken var at elevene blant annet skulle bli bedre kjent med USA sin forhistorie og hvorfor og hvordan statene ble til. Dette fikk elevene en introduksjon om før de skulle utdype seg gruppevis på syv forskjellige stater. Disse statene var: New York, California, Florida, Illinois, Hawaii, Texas, Maryland (med Washington DC).

Hver gruppe lagde en reisebrosjyre og fikk utdelt kriterier. Reisebrosjyren skulle inneholde: fakta, historie, natur, geografi, fun facts osv.

De skulle også lage en «stand» med plakater, bilder, reisebrosjyre, rekvisitter, en matrett osv. fra hver stat. Dette ble fremvist den siste dagen i prosjektuken for 4. trinn.

Prosjektuke Roal Dahl 5.trinn

På prosjektuka var temaet Roald Dahl. Elevene leste hver sin Roald Dahl-bok: Charlie og sjokoladefabrikken eller Mathilda. Alle lagde også hver sin biografi om forfatteren.
De ble delt inn i grupper og øvde inn og fremførte skuespill fra eventyr skrevet av Roald Dahl.