Hovedseksjon

Prosjektuke mellomtrinnet

I løpet av et skoleåret har vi fem uker som vi kaller prosjektuker. Da løser vi opp timeplanen og konsentrerer oss om et tema med utgangspunkt i et fag. Det kan være at alle klassene arbeider med engelsk eller KRLE som utgangspunkt. Selv om et fag er «det viktigste» den uken, jobber vi tverrfaglig slik at kunst & håndverk, musikk og andre fag knyttes til tema. Dette gjør at vi kan fordype oss, bruke god tid og gjøre både praktiske og teoretiske oppgaver som øker forståelsen. Ofte har vi også en dags uteskole knyttet til tema/fag.

I noen av prosjektukene er målet og fokuset vårt positive relasjoner og bedre skolemiljø. Vi tror det er viktig at alle voksne på mellomtrinnet kjenner flest mulig elever, og at elevene kjenner hverandre på tvers av klassetrinn. Derfor er noen av prosjektukene aldersblandede. Det er spennende, og noe utenom det vanlige for elevene.

Prosjektukene våre gleder vi oss alltid til!