Hovedseksjon

Skolens historie

Gammelt bilde av Lambertseter

Navnet til adressen vår er fra Cecilie Thoresen (1858-1911). Hun var landets første kvinnelig student og første kvinne som tok eksamen. Hun var også norsk kvinnesaksforkjemper.

Lambertseter het Sæter på 1500-tallet, frem til området tok navnet til Lambertseter gård.

Lambertseter er Norges første drabantbyen som ble bygget i Norge. Den første familien flyttet inn 29. desember 1950, og OBOS startet sin utbygging her i 1951.

Vil du lese mer om historien til Lambertseter og nærmiljøet, finner du det på hjemmesiden til Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Seks kjappe om Karlsrud

  1. Karlsrud skole ble etablert i 1963.
  2. I 1991 ble skolen lagt ned etter nedgang i folketall i området.
  3. Karlsrud skole ble igjen åpnet for 1. til 4. klasse i 1997.
  4. Fra høsten 2003 var Karlsrud 1 til 10 skole.
  5. Til skolestart i 2005 var hele skolen ferdig totalrenovert.
  6. Skolens spesialavdeling har tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser