Hovedseksjon

Rutiner

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Slik er våre rutiner:

På Karlsrud aktivitetsskole setter vi sikkerheten høyt og det er derfor svært viktig at alle barn blir krysset ut. Enkelte barn går hjem selv mens andre blir hentet.

Beskjeder som kun blir gitt til barnet vil ikke være gyldig beskjed.                                                            

Det er viktig for oss at hjemsendingsbeskjed eller annet blir gitt til Karlsrud skole AKS via mobilskole før kl. 13.00.

Send SMS til 41 71 61 12, og skriv:
karlsrud (mellomrom) AKS (mellomrom) fredrik er syk i dag, meldingen sendes så til tlf.nr. 41 71 61 12 og kan leses av AKS.

Vi vil svært gjerne lage faste avtaler for barn som går hjem selv, og begrense daglige hentebeskjeder per telefon. Vi ønsker forutsigbarhet for barna, samt at de voksne på AKS først og fremst skal tilbringe tid sammen med barna, fremfor å være tilgjengelig på telefon.

Når det gjelder mobiltelefon blant barn ønsker vi at disse ligger i sekken og brukes etter AKS-tid.

Våre aktiviteter:

Vi legger vekt på at det skal være spennende aktiviteter for alle. Noen aktiviteter pågår daglig, mens andre aktiviteter krever påmelding og går over tid.

På Karlsrud aktivitetsskole har vi en del aktiviteter som skal være læringsstøttende, noen vil være knyttet opp mot skolens temaer/halvårsplaner mens andre aktiviteter vil være læringsstøttende på andre måter, f. eks. lære hvordan man lager mat som kan knyttes opp mot matematikk.  

Ukeplan:

Ukeplan for 1.–4. trinn henger på oppslagstavlen på Base 2. Den sendes også på e-post. 

Klær/skift:

Riktig tøy for å ha det gøy!    
Vi er mye ute, uansett vær eller årstid. Det er derfor viktig at elevene har klær og fottøy som passer overens med vær og temperatur. Alle må ha skift på plassen sin. Merk klærne med fullt navn! Alle må ha innesko! 

En vanlig dag på AKS

Morgenåpning: kl. 07.30–08.15

Spisetid: - Etter skoleslutt

Frilek ute: ca. kl. 14.00–15.00

Aktivitetstilbud: ca. kl. 15.00–16.00

Frilek ute/inne: kl. 15.00–16.25

Ryddetid fra kl. 16.25

AKS stenger kl. 16.45