Hovedseksjon

Starte eller bytte skole

På Oslo kommunes nettsider kan du også lese om hvilken skole barnet ditt tilhører, eller hvordan du søker om utsatt skolestart. I tillegg kan du finne ut  hva som må gjøres til innskriving til 1. klasse, og hvordan man søker.

Les mer på Oslo kommunes nettsider