Ledelse og administrasjon

Linda Tvedt
Fungerende rektor

Linda Tvedt
E-post: linda.tvedt@ude.oslo.kommune.no

Bo Abrahamsson
Fungerende assisterende rektor og leder for AKS

Bo Abrahamsson
E-post: bo.abrahamsson@ude.oslo.kommune.no

Ingebjørg Willassen
UndervisningsInspektør og leder for 1.–4. trinn

Ingebjørg Solhaug Willassen
E-post: ingebjorg.solhaug.willassen@ude.oslo.kommune.no

Marianne Wilhelmsen
Undervisningsinspektør og leder for 5.-7. trinn

Marianne Wilhelmsen 
E-post: marianne.wilhelmsen@ude.oslo.kommune.no

Heidi van der Eynden
Undervisningsinspektør og leder for 8.–10.trinn

Heidi van der Eynden
E-post: heidi.van.der.eynden@ude.oslo.kommune.no

Maria Skaje
Avdelingsleder for A-gruppen

Maria Jeanett Skaje
Tlf: 23 16 52 32
E-post: maria.jeanett.skaje@ude.oslo.kommune.no

Ingrid Ommundsen
Rådgiver 8.–10. trinn

Ingrid Ommundsen
E-post: ingrid.ommundsen@ude.oslo.kommune.no

Hilde Styrmo Borghagen
Sosiallærer 1.–10. trinn

Hilde Styrmo Borghagen
E-post: hilde.styrmoborghagen@ude.oslo.kommune.no 

Else Marita Ohma
Kontorleder 
Else Marita Ohma
E-post:  else.marita.ohma@ude.oslo.kommune.no

Nina Rønold Ferger

Førstesekretær

Nina Rønold Ferger
E-post: nina.ronold.ferger@ude.oslo.kommune.no

Mette Sørensen


Sekretær

Mette Sørensen
E-post: mette.sorensen@ude.oslo.kommune.no 

Karlsrud Aktivitetsskolen


Leder AKS/Fungerende assisterende rektor
Bo Abrahamsson
Tlf: 23 16 53 15
E-post: 
bo.abrahamsson@ude.oslo.kommune.no 

 


Baseleder AKS 1.–4. trinn
Nailia Mamedova
Tlf: 23 16 53 16
E-post: nailia.mamedova@osloskolen.no

 

Camilla Botten
Avdelingsleder for AKS A-gruppen
Camilla Botten
Tlf: 23 16 52 32
E-post: camilla.botten@ude.oslo.kommune.no