Leksearbeid

Leksearbeidet foregår hver mandag kl. 15.00–16.00.

Det er alltid foresattes ansvar å sjekke leksene.