Hovedseksjon

Leksearbeid

Leksearbeid er et tilbud der elevene kan gjøre lekser sammen og med en voksen tilstede. Leksearbeid er ikke leksehjelp, og det er alltid foresatte som må sjekke og kontrollere at leksene er i henhold til lekseplanen.

Mandager tilbyr vi leksearbeid for elever på 2. 3. og 4.trinn etter skoleslutt.