Hovedseksjon

Regler og rettningslinjer skriftlig eksamen

 • 08.30: Oppmøte. Eleven setter seg på anvist plass.
 • Mobiltelefoner slås av og leveres inn sammen med sekk/veske.
 • 08.45: Vær klar til å starte eksamen.
 • 09.00: Oppstart eksamen. Innlogging og nedlastning av oppgaver.

 

 • Eksamen varer i 5 timer + 15 min i tillegg for levering av prøvesvar. 1 time ekstra tid til dem som har fått innvilget det.
 • Eleven kan ikke forlate plassen uten lov. Det blir jevnlig mulighet for luftepauser.
 • Alle hjelpemidler tillatt, unntatt enhver form for kommunikasjon, som prat, internett, telefon og andre verktøy som tillater kommunikasjon
 • Det skal være stille og rolig i eksamenslokalet under eksamen.
 • Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir han/hun tegn til en inspektør, som sender prøven elektronisk / kontrollerer papirene, samt skriver ut en kvittering og papirkopi av prøven.
 • Eleven blir sittende på plassen sin til han/hun får lov til å gå. Eleven forlater rommet og korridoren.
 • Elevene skal ikke forstyrre eller hindre gjennomføringen av eksamen. Hvis en elev bryter reglementet, kan han/hun etter en advarsel, bli bortvist fra eksamenslokalet. Bortvisning avgjøres av rektor.
 • Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed snarest mulig. Gyldig fravær krever legeattest.

 

Du kan gå direkte til Utdanningsdirektoratets sider her: udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/