Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier 1.–5. trinn er tilstede på skolen mandag, onsdag, torsdag kl. 08.30 - 15.30 og tirsdag kl. 08.30 - 13.30.

Kristin Billington.jpg
Kristin Billington:
E-post: kristin.billington@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 53 11   
Mobilnr.: 468 03 054

Helsesykepleier 6.–10. trinn er tilstede på skolen mandag, tirsdag, onsdag, kl. 08.30 - 15.30 og fredag kl. 08.30 - 12.30. 


Line Frydenberg Thon:
E-post: linefrydenberg.thon@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 53 12    
Mobilnr.: 992 57 324

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten Karlsrud skole
Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du: 
Logg deg inn på helsenorge.no
Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
Klikk på helsekontakter
Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens faste program

Program:

Skolestartundersøkelse:

1.trinn: Skolestartundersøkelse med samtale om helse og trivsel, måling av høyde og vekt, samt syns- og hørselstest ved behov.
Elevene blir innkalt sammen med en foresatt i løpet av skoleåret. Dersom det er ønskelig med rask time, vennligst kontakt helsesykepleier.

2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

6.trinn: Samtale i grupper om pubertet.

6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine (Humant Papilloma Virus).

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter

initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens

lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø,

mobbing, kosthold, livsstil.

8.trinn: Vekt- og høydemåling, helsesamtale.

9.trinn: Samtale i grupper med tema seksualitet, rus og grenser.

10.trinn: Boostrix-Polio-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

8.-10. trinn: Helseveiledning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med

skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.