Skolehelsetjenesten

Åpningstider hos helsesykepleier:

  • Mandager kl. 08.30–15.00
  • Tirsdager kl. 08.30–13.30
  • Onsdager kl. 8.30–15.00
  • Torsdager kl. 08.30–15.00


Helsesykepleier 1.–7. trinn er tilstede på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.
Kristin Billington:
E-post: kristin.billington@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 53 11   
Mobilnr.: 468 03 054

Helsesykepleier 8.–10. trinn er tilstede på skolen mandag og torsdag. 
Cathrin Saxegaard By:
E-post: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 53 12    
Mobilnr.: 475 14 271

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider