Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er stengt inntil videre, fordi helsesykepleierne jobber med smittevern i Nordstrand bydel.

Alarmtelefonen for barn og unge er nå døgnåpen: Telefon 116 111.

 

Helsesykepleier 1.–6. trinn er tilstede på skolen mandag, onsdag, torsdag kl. 08.30 - 15.30 og tirsdag kl. 08.30 - 13.30.
Kristin Billington:
E-post: kristin.billington@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 53 11   
Mobilnr.: 468 03 054

Helsesykepleier 7.–10. trinn er tilstede på skolen mandag, onsdag, torsdag kl. 08.30 - 15.30 og tirsdag kl. 08.30 - 13.30. 
Cathrin Saxegaard By:
E-post: cathrin.saxegaard.by@bns.oslo.kommune.no
Telefon: 23 16 53 12    
Mobilnr.: 475 14 271

Postadresse til skolehelsetjenesten:

Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Skolehelsetjenesten Karlsrud skole
Postboks 53 Lambertseter
1101 Oslo

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, Bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenestens faste program

Program:

Skolestartundersøkelse:

Helseundersøkelse på 1.trinn med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale med helsesykepleier.

2.trinn: DTP – IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

3.trinn: Vekt og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.

6.trinn: Samtale i grupper om pubertet.

6.trinn: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).

7.trinn: HPV-vaksine.

1. – 7.trinn: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter

initiativ fra foreldre, lærere og eleven selv.

Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens

lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø,

mobbing, kosthold, livsstil.

8.trinn: Vekt- og høydemåling, helsesamtale.

9.trinn: Samtale i grupper med tema seksualitet, rus og grenser.

10.trinn: Boostrix-Polio-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

8.-10. trinn: Helseveiledning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med

skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.