Hovedseksjon

Klage på karakterer

Klageretten gjelder også hvis du ikke får standpunktkarakter. Skjer det, skal du og foreldrene dine ha fått skriftlig varsel om dette. Du kan ikke klage på underveisvurderingen.

Underveisvurdering er et redskap for deg og lærer i læreprosessen. Dersom du eller foreldrene dine mener at skolen ikke har gitt deg underveisvurdering som følger av regelverket, kan dere ta dette opp med skolen.

Klagen må være innsendt innen 10 dager etter at karakteren er mottatt.

Her kan du lese alt du trenger å vite om klageretten på eksamenskarakter (lenke) og standpunktkarakter (lenke).