Eksamen 2018

SKRIFTLIG EKSAMEN

Dato

Fag

Forberedelse eller eksamen

Onsdag 9. mai kl 09:00

Offentliggjøring av eksamenstrekk

Amfiet på skolen

Tirsdag 15. mai

Matematikk

Obligatorisk forberedelse på skolen

Onsdag 16. mai

Matematikk

Eksamen 5 timer på biblioteket

Torsdag 24. mai

Engelsk

Obligatorisk forberedelse på skolen

Fredag 25. mai

Engelsk

Eksamen 5 timer på biblioteket

Mandag 28. mai

Norsk hovedmål og sidemål

Obligatorisk forberedelse på skolen

Tirsdag 29. mai

Norsk hovedmål

Eksamen 5 timer på biblioteket

 

Onsdag 30. mai

Norsk sidemål/

Norsk for kandidater som er fritatt fra vurdering med karakter i sidemål

Eksamen 5 timer på biblioteket

 

MUNTLIG EKSAMEN

Dato

Eksamen og forberedelse

Hva og hvor

Fredag 8. juni kl. 09:00

Opplysning om trekkfag for pulje 1

Alle møter i Amfiet

Mandag 11. juni

Forberedelsesdag pulje 1. Tema og forberedelse publiseres kl. 09:00 Obligatorisk

Kandidatene er sammen med faglærer hele dagen.

Tirsdag 12. juni

Eksamen

Kandidaten møter til tiden som er avtalt med faglærer.

Tirsdag 12. juni

Opplysning om trekkfag for pulje 2

Pulje 2 møter i kantina

Onsdag 13. juni

Forberedelsesdag pulje 2. Tema og forberedelse publiseres kl. 09:00 Obligatorisk

Kandidatene er sammen med faglærer hele dagen.

Torsdag 14. juni

Eksamen

Kandidaten møter til tiden som er avtalt med faglærer.