Hovedseksjon

Klimauka

Klumaforhandlinger på ungdomstrinnet

I løpet av denne uken har vi lært om klimapolitikk, forhandlinger, viktigheten av ressurser og hvordan det er å jobbe som en delegat for et land i et toppmøte. Vi besøkte klimahuset der vi lærte mye om konsekvensene av klimaendringer og hvordan gjennomsnittstemperaturen i verden påvirker klimaet.

Tilbake på skolen ble gruppa delt inn i mindre grupper på tre til fire elever, og hver gruppe fikk tildelt enten et industriland, utviklingsland, overgansland eller en organisasjon som de skulle undersøke nærmere. Vi fant grunnleggende informasjon om landet, som økonomi og Co2 utslipp. Vi skulle også finne ut av hva landet mente om grønn teknologi, byrdefordeling, og grønt klimafond. Hver “delegasjon” måtte forberede argumenter og skrive en appell på vegne av sitt land, eller organisasjon. Tre elever fikk som oppgave å være journalister. De intervjuet de ulike delegasjonene og holdt en nyhetssending om hva de ulike landene og organisasjonene mente, før klimatoppmøtet. Slik forberedte vi oss.

På fredag møtte vi alle opp pent kledd, på skolens personalrom, klare for møtet. Generalsekretæren (Emma) ønsket velkommen og møtet startet med at Miljøorganisasjonen ZERO og Oljeindustrien holdt appeller. Diskusjoner oppstod ved at delegasjonene stilte spørsmål til appellene. Før hver avstemning ble det holdt minglepauser der landene kunne inngå avtaler for å få støtte for sine synspunkter. Pressen brukte minglepausene til å intervjue delegatene og lagde basert på det en pressemelding som oppsummerte hver diskusjon.

På klimatoppmøtet kom vi frem til at Industriland bør dele og/eller finansiere grønn teknologi i både overgansland og utviklingsland. Vi stemte også over byrdefordelingen, men ble ikke enige det skal derfor tas opp igjen på neste klimatoppmøte. Likevel ble de enige om at landene med mest historisk utslipp skal betale klimaskatt til de landene som blir direkte rammet av dagens klimaendringer. Etter en litt lenger diskusjon ble det enighet om at industriland og utviklingsland sammen skal bli enige om hvordan pengene i det grønne klimafondet skal brukes.

Teksten er skrevet av Caroline Skjørten Solheim (9A) og Igran Mohamed (8A)