Hovedseksjon

Kjære skolestarter på Karlsrud skole

Elever første skoledag

Denne dagen vil dere bli delt i to grupper etter alfabetet. Dere som har etternavn på A - Ko skal møte opp foran inngangen til 1. trinn, mens de av dere som har etternavn på Kr - Å (Aa) møter opp foran inngangen til 2. trinn. Det er viktig å vite at disse gruppene ikke vil være den klassen som du skal gå i når du starter i august. Du vil møte de voksne på skolen og gå sammen med dem til klasserommene. Der vil dere gjøre forskjellige skoleaktiviteter. Ta med matpakke og drikke.

Foresatte blir med til kantina der vi har et foreldremøte kl. 09.15.-ca.kl.10.15.

Vi gleder oss til å treffe deg!

Til foresatte: For søknad om plass i Aktivitetsskolen ber vi dere gå inn på skolens hjemmeside: https://karlsrud.osloskolen.no og søke der. Det er løpende opptak, men vi ber dere som ønsker plass om å legge inn søknad før 1.juni. Er det spørsmål knyttet til dette, vennligst ta kontakt med oss. Deltidsplass er gratis for 1.trinn, og for fulltidsplass betaler dere for deltidsplass. Vi anbefaler imidlertid at dere søker heltidsplass.