Hovedseksjon

Utsatt på ubestemt tid pga. streik

Tre politifolk promoterer digitalt foreldremøte

Vi kommer til å snakke om politiets tanker og bekymringer rundt unges bruk av sosiale medier og internett. Temaer som blir tatt opp vil være bildedeling, mobbing på sosiale medier og seksuell utpressing på nett. Med oss har vi Siri som jobber ved avsnitt for internettrelaterte overgrep (IRO) som vil snakke om hva de ser og råd til foreldre.

Det digitale foreldremøte vil bli tilgjengelig på vår Facebook-kanal her: https://www.facebook.com/politietoslo. Foredraget vil også være tilgjengelig her i ettertid.

Spre budskapet, så håper vi at flest mulig får det med seg 😊


Vennlig hilsen
Politiets Nettpatrulje Oslo, Asker og Bærum.