Hovedseksjon

Demokrativerksted på Utøya

Minnesmerke Utøya

På kurset møtte vi elever og lærere fra andre skoler, og sammen lærte vi om ungdomsengasjement og demokratiske verdier gjennom diskusjoner og samarbeid. Elevene gjennomførte øvelser som ga dem verktøy til å kjempe mot diskriminering, hat og anti-demokratiske krefter i samfunnet.

Demokrativerksted3.jpg

Denne uken har elevene tatt med seg deler av innholdet fra kurset og gjennomført aktiviteter i klasserommet med elever fra 8.-10.trinn i forbindelse med 5.uka "Demokrati og medborgerskap". Lærerikt og gøy for både lærere og elever med elevstyrt undervisning!

Demokrativerksted2.jpg