Ledelse og administrasjon

Rektor Morten Relbo 

 Rektor
Morten Relbo
E-post: morten.relbo@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinnspektør og leder for8.-10.trinn Solvor Vasshus

Fung. Assisterende rektor
Leder for 8.-10.trinn
Solvor Vasshus
E-postsolvor.vasshus@ude.oslo.kommune.no

 

Hedda Reiersen leder for spesialbasen

Undervisningsinspektør
Leder for 5.-7.trinn
Hedda Reiersen
E-post: hedda.reiersen@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør Leder for 1-4.trinn og AKS Bo Abrahamsson

 Undervisningsinspektør
 Leder for 1.-4.trinn og Aktivitetskolen

 Bo Abrahamsson
 E-post: bo.abrahamsson@ude.oslo.kommune.no

 

Fung. Undervisningsinspektør
Leder for spesialavdelingen
Camilla Botten
E-postcamilla.botten@ude.oslo.kommune.no

 

Rådgiver Ingrid Ommundsen 

Rådgiver
Ingrid Ommundsen
E-post: ingrid.ommundsen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer Hilde Styrmo Borkhagen

Sosiallærer
Hilde Styrmo Borghagen
E-posthilde.styrmoborghagen@ude.oslo.kommune.no

 

 

Kontorleder
Else Marita Ohma
E-post:else.marita.ohma@ude.oslo.kommune.no

 

Førstesekretær Nina Rønold Ferrger

Førstesekretær
Nina Rønold Ferger
E-post: nina.ronold.ferger@ude.oslo.kommune.no

 

 

Sekretær
Mette Sørensen
E-post: mette.sorensen@ude.oslo.kommune.no