Ledelse og administrasjon

Rektor Morten Relbo 

 Rektor
Morten Relbo
E-post: morten.relbo@ude.oslo.kommune.no

  

 Linda Tvedt

Assisterende rektor/undervisningsinspektør
Leder for 5. - 7. trinn
Linda Tvedt
E-post: linda.tvedt@ude.oslo.kommune.no

 

 Hedda Reiersen leder for spesialbasen

Undervisningsinspektør
Hedda Reiersen
E-post: hedda.reiersen@ude.oslo.kommune.no

 

 Bo Abrahamsson

Inspektør
Leder for 1. - 4. trinn
Bo Abrahamsson
E-post: bo.abrahamsson@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 

 

 Undervisningsinspektør
 Leder for 8.-10.trinn
 Solveig Pettersen
 E-post: solveig.pettersen@ude.oslo.kommune.no

 

 

 Maria Skaje

Avdelingsleder for spesialavdelingen
Maria Skaje
Tlf: 23 16 52 32
E-post: maria.skaje@osloskolen.no

 

Rådgiver Ingrid Ommundsen 

Rådgiver
Ingrid Ommundsen
E-post: ingrid.ommundsen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer Hilde Styrmo Borkhagen

Sosiallærer
Hilde Styrmo Borghagen
E-post: hilde.styrmoborghagen@ude.oslo.kommune.no

 

 

Kontorleder
Else Marita Ohma
E-post:  else.marita.ohma@ude.oslo.kommune.no

 

Førstesekretær Nina Rønold Ferrger

Førstesekretær
Nina Rønold Ferger
E-post: nina.ronold.ferger@ude.oslo.kommune.no

 

 

Sekretær
Mette Sørensen
E-post: mette.sorensen@ude.oslo.kommune.no