Hovedseksjon

Velkommen til skolestart 22. august

To elever på første skoledag

1. trinn

1. trinnselever og foresatte er velkommen i skolegården mandag 22. august kl. 9.00. Her får dere hilse på lærerne og skolens ledelse. Etterpå går vi samlet inn i klasserommet. Dagen avsluttes kl. 12.00. 

Du kan lese mer om å starte på skolen på Oslo kommunes nettsider

2.–7. trinn

2.–7. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 8.30. Dagen avsluttes kl. 13.00.  

8.-10.trinn

8. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 9.30. Dagen avsluttes kl. 13.00.  
9.-10.trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 8.30. Dagen avsluttes kl. 13.00.

A-gruppen

A-gruppen ønskes velkommen på basen kl. 8.30. Dagen avsluttes kl. 13.00

Ta kontakt ved spørsmål

Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 23 16 53 00 eller Skolemelding.  

Vi gleder oss til å treffe dere!