Velkommen til skolestart mandag!

1.klassinger første skoledag

1. trinn og foresatte er velkommen i skolegården mandag 19. august kl. 09.00. Her får du hilse på lærerne dine og skolens ledelse. Lærerne følger elevene inn i klasserommet. Foresatte er velkommen inn i klasserommet kl. 12.45 og dagen avsluttes kl. 13.00. 

2.–4. trinn ønskes velkommen i klasserommet kl. 08.15, 5.-10. trinn kl. 08.45 og A-gruppa kl. 08.30. Dagen avsluttes for alle kl. 13.00.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 23 16 53 00 eller på e-post: karlsrud@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe deg!