Nettvett

Programmering på Aktivitetsskolen
Skolen og FAU arrangerer nettvettkveld sammen med organisasjonen Barnevakten 
8. november i kantina. Første del kl. 17.30 – 19.30 er obligatorisk nettvettopplæring for barn på 5. trinn og deres foresatte. Kl. 20:00 - 21:00 åpnes det opp for alle foresatte. Barnevakten vil da snakke mer om nettvett på mellomtrinn og ungdomstrinn. FAU og skolen anbefaler likevel foresatte med barn på alle trinn å delta. Disse problemstillingene er aktuelle på stadig lavere klassetrinn. Her blir det mulighet til å få ny kunnskap fra noen som kan mye om barn og ungdoms bruk av sosiale medier. Vi håper å se deg der. Vel møtt!