Bli med i koret

Kor

Vi er en hel gjeng med folk som elsker å synge og ønsker at du blir med oss. Vi synger sammen hver onsdag i musikkrommet på Lambertseter skole. Alle elever fra 1. - 10. Klasse på Lambertseter, Karlsrud og Kastellet er velkommen.
Det er oppstart onsdag 30. august om du ønsker å prøve deg.
Øvetider:
1 klasse øver fra 16:30 – 17:10 (40 minutter)
2. og 3. klasse øver fra 17:15 – 18:10 (55 minutter)
4. - 7. klasse øver fra 18:15 – 19:15 (60 minutter)
7. - 10. Klasse øver fra 19:15 – 20:00 (45 minutter)
Ring eller tekst oss: Facebook: Lambertseterskolenes kor
Lisbeth tlf: 92489748 (Leder og dirigent)
Mona tlf: 48226272 (Dirigent)