Første møte i FAU for skoleåret 2017–2018

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Karlsrud FAU 19. september

Tid: Tirsdag 19. september kl.19-21
Sted: Administrasjonsbygget Karlsrud skole
Deltakere: FAU-representanter for skoleåret 2017/2018

Dagsorden

Del 1 (kl. 19:00 - 19:20)
Velkommen med rektor med nytt fra skolen

Del 2 (kl. 19:20 - 20:20)
Presentasjonsrunde av nytt FAUValg av styret 2017-2018 (leder, nestleder, kasserer og ev. ekstra styremedlem)

Sittende styre stiller til gjenvalg. Ta kontakt med faukarlsrud@gmail.com dersom du ønsker å melde ditt kandidatur.

Valg av representant og vara til Skolemiljøutvalget (SMU)Vedta årshjul og møtekalenderOrganisering og inndeling av grupperEventuelt

Del 3 (kl.20.20 - 21.00)
Oppstart av arbeid i grupper

Se mer om FAUs arbeid i årsrapporten fra 2016/2017. FAUs interne facebookgruppe heter "Karlsrud FAU". Vi oppfordrer alle nye FAU-representanter å bli medlem i gruppen.

Vennlig hilsen

Styret i Karlsrud FAU