Førskoledag på Karlsrud skole

Barn hopper paradis.

Barn som har fått skoleplass på Karlsrud skole fra august 2018 er invitert til førskoledag tirsdag 5. juni kl.09.00-12.00. Vi møtes ved lekeapparatet i skolegården. Sammen med lærerne går dere inn i klasserommene der 1.trinn holder til. Der vil dere bli litt bedre kjent med hverandre og gjøre forskjellige aktiviteter. Foresatte blir med oss voksne til kantina for et foreldremøte kl. 09.30-10.30. Vi gleder oss til å treffe dere!