Info.møte ang. videregående opplæring

To. 24.10.

18:0019:30

Kantina

Informasjonsmøte angående videregående opplæring for elever og foresatte på 10. trinn.