Besøksdag på Spesialavdelingen

Vi skal ha besøksdag på spesialavdelingen for neste års skolesøkere hvor det blir en omvisning på avdelingen etterfulgt av et kort informasjonsmøte.

Vi ønsker at de som vil komme tar kontakt med oss på forhånd på tlf. 23 16 53 00.