Besøksdag på A-gruppen

Fr. 12.10.

10:0012:00

Kantina

Vi skal ha besøksdag på A-gruppen (spesialavdelingen) for neste års skolesøkere hvor det blir en omvisning på avdelingen etterfulgt av et kort informasjonsmøte. 
Vi ønsker at de som vil komme tar kontakt med oss på forhånd på tlf. 23 16 53 00.