Foreldremøte nye 8.trinn

Vi inviterer til foreldremøte onsdag 8. juni kl. 18:00 i Amfiet på ungdomstrinnet, inngang 1, base G.

 

Agenda:

  • Presentasjon av lærere og skolen
  • Forventninger
  • Overgangen 7./ 8. trinn faglig og sosialt
  • Vurdering med karakterer
  • Nye fag
  • A-planer
  • 5. uka
  • Elevrådets prosjekter

 

Når det gjelder språkfag, vil vi dele ut skjema til elevene etter foreldremøtet. Dere som ikke har barn her, får utdelt skriv. Frist for å bestemme språk er 20. juni.

 

Vi ser frem til å møte dere,

Velkommen!

 

Hilsen

 

Morten Relbo                                                                        Solvor Vasshus

Rektor                                                                                    Undervisningsinspektør