Hovedseksjon

Eksamen 2021

Regjeringen har som kjent besluttet å avlyse alle muntlige eksamener på 10. trinn våren 2021.

 

Les mer om dette på utdanninsdirektoratet sine nettsider.