SMS Skole/Hjem

Karlsrud bruker Teletopia for å sende SMS (41 71 61 12)

Hensikten med SMS-ordningen:

  • Send melding når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender SMS ved uforutsette hendelser

 Eksempel på SMS:

Karlsrud  (klasse - f.eks. 7a) Fredrik er syk i dag. Hilsen (foresatt)

Meldingen sendes til  41 71 61 12.