Itslearning på Karlsrud skole

logo itslearning

Itslearning er hele Osloskolens nye pedagogiske plattform. Lærere i Osloskolen vil i løpet av de neste årene lære seg å ta i bruk dette verktøyet for å bedre elevenes utbytte i skolen. Plattformen legger til rette for planlegging, registrering av resultater, samt for en bedre bruk av IKT i undervisningen hver dag. Itslearning er ikke en ren erstatning av Fronter og vil ikke ha helt samme funksjonalitet. I stedet er itslearning ment som et rent pedagogisk verktøy for både lærere, foreldre og elever i forhold til å på best mulig måte ha oversikt og følge opp hver enkelt elev. Itslearning brukes ulikt på de forskjellige avdelingene på skolen.

 

Innføringen av itslearning en prosess. Karlsrud skole ha valgt å ta et stort hopp og ligger foran de fleste andre Osloskoler i bruken av itslearning. På grunn av dette kan det også hende at det skjer feil, eller ting kan være litt uoversiktlig. Derfor er det ekstra viktig at spørsmål angående itslearning fra hjemmet rettes til ditt barns kontaktlærer på skolen. Kontaktlærer vil, hvis nødvendig, ta spørsmål videre til sin itslearning-kontakt for svar. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dette verktøyet for å kunne yte den beste undervisning til våre elever. 

 

Les mer om Skoleplattform Oslo her. (lenke)