Skolemelk

Skolemelkordningen er en abonnementsordning der foreldre kan bestille melk og et utvalg av juice eller yoghurt som eleven får utdelt på sin skole. Foresatte bestiller og betaler direkte til TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk. Alle henvendelser om abonnementet i løpet av skoleåret rettes direkte til www.skolemelk.no.