Skolehelsetjenesten

Helsesøster til stede på skolen:

MANDAGER KL. 08.30-15.30

TIRSDAGER KL. 08.30-13.30

ONSDAGER KL. 8.30-15.30

TORSDAGER KL. 08.30-15.30

 

Helsesøster Kristin Billington:

E-post: kristin.billington@bns.oslo.kommune.no

Telefon: 23 16 53 11

 

Skolepsykolog Ronja Grøtting er til stede på skolen:

ANNENHVER MANDAG kl. 08.30-15.30 (Tilbudet er for ungdomstrinnet)

E-post til skolepsykolog: ronja.grotting@bns.oslo.kommune.no

Telefon: 23 16 53 12     Mobilnr.: 904 74 927

 

Informasjon om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid. Vi deltar i møter med sosiallærer, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Vi som jobber her er helsesøster Kristin Billington og skolepsykolog Ronja Grøtting.

Ved behov henvises elevene videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenester.

Her kan du lese mer om Oslo kommunes tilbud om skolehelsetjeneste og bydelens tilbud til elever på ungdommstrinnet.