Hovedseksjon

Utdanningslegat til økonomisk vanskeligstilte barn

Søknadsskjema, vedlegg og frist for å søke

Søknad må sendes på elektronisk søknadsskjema som vi legger ut på nettsiden, se www.oslo.kommune.no (velg tilskudd, legater og stipend).

Søknadskjemaet for 2021 er tilgjengelig fra 8. september, og søknadsfristen er onsdag 20. oktober. Fristen er absolutt.

Dokumentasjon som må legges ved søknaden:

• Søker må bestille bostedsattest i god tid på www.skatteetaten.no/person.
• Skatteoppgjør 2020, for alle som er 18 år eller eldre, må lastes ned fra www.altinn.no.
• Skolen må fylle ut skjemaet «Bekreftelse på skoleplass», med både signatur og stempel.

Skjemaet finner eleven på nettsiden. NB: Dette gjelder ikke dersom eleven går på barne- eller ungdomsskole.

Veiledning

Hvis det er behov for veiledning, ta kontakt med Innkrevingsetaten på chat eller telefon:
21 01 40 04 mellom kl. 08:15 – kl. 15:30 hverdager. Vi kan også nås på kontaktskjema.
Kontaktskjema og chat: www.oslo.kommune.no/ine