Hovedseksjon

Skolemelk

Foresatte bestiller og betaler direkte til TINE, og skolemelkansvarlig får oversikt over hvilke elever som har bestilt melk, antall og type melk. Alle henvendelser om abonnementet i løpet av skoleåret rettes direkte til www.skolelyst.no.