Ungdomstrinnet

På ungdomstrinnet tilbys det leksehjelp:

Tirsdag: Klokka 14.00–16.00

Onsdag: Klokka 14.00–16.00