Mellomtrinnet

På mellomtrinnet tilbys det leksehjelp:

Mandager: En time med kontaktlærer rett etter undervisning.

5. trinn og 6. trinn klokka 13.45–14.45

7. trinn klokka 14.30–15.30

Onsdager: Alle klasser. Fra klokka 08.00–08.30 med kontaktlærer.

Torsdag: 7. trinn. Fra klokka 08.00–08.30 med kontaktlærer.