Mellomtrinnet

På mellomtrinnet tilbys det leksehjelp:

Mandager: En time med kontaktlærer rett etter undervisning.

5. – 7. trinn klokka 14.30–15.30 (Særskilt norskopplæring, SNO, pågår parallelt).

I tillegg har hver klasse en halv time til med leksehjelp, sammen med sin kontaktlærer.