Fravær/beskjeder

Det er viktig for oss at hjemsendingsbeskjed blir gitt til baseleder enten via teletopia mobilskole (sms), telefon eller e-post før kl. 13.00.

Vi foretrekker å få beskjed på teletopia mobilskole når det gjelder daglig hentemeldinger.

 

Teletopia mobilskole: 41 71 61 12
Slik sender du sms: Karlsrud AKS "dagens beskjed" Hilsen "foresatt"

 

Vi vil svært gjerne lage faste avtaler for barn som går hjem selv.

Faste avtaler sendes på e-post til vår baseleder Nailia.

Foreldreerklæring skjema får dere her.

 

Nailia: Baseleder 1. - 4.trinn: nailia.mamedova@osloskolen.no

Bo: AKS-leder: bo.abrahamsson@ude.oslo.kommune.no