Fravær/beskjeder

Det er viktig for oss at hjemsendingsbeskjed blir gitt til baseledere enten via tlf./mobilskole/e-mail før kl. 13.00.

Vi foretrekker å få beskjed på mobilskole når det gjelder daglig hentemeldinger.

 

Vi vil svært gjerne lage faste avtaler for barn som går hjem selv.

Faste avtaler sendes på mail til baseleder.

Foreldreerklæring skjema får dere her.

 

Sandra 1. og 2.trinn:mailto:sandra1211@osloskolen.no

 

Nailia 3. og 4.trinn: nailia0510@osloskolen.no

 

 

Teletopia mobilskole: 41716112

 

Slik sender du sms: Karlsrud AKS "dagens beskjed"