Åpningstider

Akitivitetsskolen blå logo

Morgenåpning vil i skoleåret 2017–2018 være i base 2. 

 

Aktivitetsskolen holder morgenåpnet hver dag fra kl. 07:30–08:15 og fra skoleslutt til kl. 17:00.

Aktivitetsskolen holdes åpent alle ukedager med unntak av helligdager, jul- nyttårsaften og juli måned.

Når skolen er stengt i ferier eller på inneklemte dager har, Aktivitetsskolen åpent fra kl. 07:30–17:00.