Åpningstider

Akitivitetsskolen blå logo

Morgenåpning vil i skoleåret 2015 – 2016 være i base 2. 

 

Aktivitetsskolen holder morgenåpnet hver da fra 07:30 – 08:15 og fra skoleslutt til 17:00.

Aktivitetsskolen holdes åpent alle ukedager med unntak av helligdager, jul- nyttårsaften og juli måned.

Når skolen er stengt i ferier eller på inneklemte dager har, Aktivitetsskolen åpent fra 07:30 – 17:00.