Forslag til nye takster på AKS 2018

 I budsjettforslaget for 2018 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,5% for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 1.1.2018, inkl. kost, er følgende: 

Inntekter

 

Inntil kr 210 681 kr  100% plass  640 kr        50% plass  411 kr

 

Inntil kr 374 544 kr  100% plass  1176  kr      50% plass  756 kr

 

Over kr 374 544 kr  100% plass  2998 kr      50% plass  2026 kr


Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.18. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13.trinn. 

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 17 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: 

Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst 6 ukers varsel.

Skolen bes om å varsle foresatte i Aktivitetsskolen angående ny foreslått oppholdsbetaling senest 15.11.2017. Det vil også bli informert på faktura for desember. 

Budsjett for 2018 vedtas 13.12.17